Нөхцөл, болзол
World Tourism Portal

Хэрэглэх нөхцөл World Tourism Portal

Эдгээр нөхцлүүд нь таны хэрэглээг зохицуулдаг World Tourism Portal вэбсайт ("Вебсайт".) Эдгээр нөхцлийг хуулийн дагуу таны эрх, үүрэг хариуцлагад нөлөөлж буй тул анхааралтай уншина уу. Хэрэв та эдгээр нөхцлийг зөвшөөрөхгүй бол Вэбсайтыг бүү ашиглаарай.

 1. Вэбсайтыг ашиглах

1.1 Вэбсайтыг ашигласнаар та эдгээр Нөхцөлүүдтэй холбоотой байхыг зөвшөөрч байна.

1.2 Бид танд Вэбсайтад нэвтрэх, хувийн хэрэглээнд ашиглах хязгаарлагдмал лицензийг олгож байна. Ингэхдээ та өөрийн сонирхсон Вэбсайтын контентын нэг хувийг хэвлэх боломжтой.

1.3 Вэбсайтыг хувийн ашиглахдаа дараахь зүйлийг Вэбсайт эсвэл түүний агуулгатай хамт хийж чадахгүй.

1.3.1 дугаартай. Вэбсайт руу нэвтрэхээс бусад тохиолдолд сүлжээнд холбогдоогүй эсэхээс үл хамааран цахим хэлбэрээр диск эсвэл сервер эсвэл өөр хадгалах төхөөрөмжид татаж авах;

or

1.3.2 нь хувийн блог эсвэл нийгмийн сүлжээний вэбсайтад оруулаад ямар ч хязгаарлалтгүйгээр аливаа дунд, форматаар түгээх, дамжуулах, харуулах, гүйцэтгэх, хуулбарлах (дээр дурдсан 1.2-ийн параграфаас бусад тохиолдолд), эсвэл бусад хэлбэрээр түгээнэ (гэхдээ 1.3.2-ийн энэ хэсэгт юу ч байхгүй. танд Вэбсайт эсвэл түүний контентын талаар ямар нэгэн дунд эсвэл форматаар сэтгэгдэл бичихийг хориглох зорилготой юм;

or

1.3.3 нь аливаа үүсмэл бүтээлийг бий болгодог.

1.4 Та вэбсайтын контентыг арилжааны зорилгоор ашиглах, зарах, шилжүүлэх эсвэл ашиглахгүй.

1.5 Та вэбсайтыг дараах зорилгоор ашиглахгүй байж болно: -

1.5.1 нь хууль бус, доромжлох, гүтгэх, доромжлох, заналхийлэх, хор хөнөөлтэй, бүдүүлэг, ёс суртахуунгүй, бусад хэлбэрээр үл тоомсорлох материалыг түгээх, эсхүл аливаа хуулийг зөрчсөн;

1.5.2 нь аливаа гэмт хэрэгт тооцогдох эсвэл аливаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, практикийн хуулийг зөрчсөн бусад үйлдлүүдийг өдөөх материалыг дамжуулах;

1.5.3 нь бусад вэбсайтыг ашиглах, ашиглахад саад болох;

or

1.5.4 нь өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан материалын цахим хуулбарыг гаргах, дамжуулах, хадгалах.

1.6. Энэхүү линк нь бидэнд, манай түншүүдэд, манай зар сурталчилгаа гаргагчдад, ивээн тэтгэгчиддээ эсвэл өөрсдийнхөө, эсхүл тэдгээрт хамаарах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тусгайлан харуулахгүй тохиолдолд вэбсайтад зориулсан гипер холбоос үүсгэхийг бид танд буцааж авч үзэх болно. хуурамч, доромжлох, төөрөгдүүлэх эсвэл доромжилсон байдлаар ашиглах. Та манай аливаа бичээс, барааны тэмдэг эсвэл бусад өмчлөлийн тэмдэг, графикийг манай холбоос бидний шууд бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр холбоосын нэг хэсэг болгон ашиглаж болохгүй.

 1. Нууцлалын

2.1 Таны вэбсайтыг ашиглах нь бидний хамаарна Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлалхолбоос дээр дарж нэвтрэх боломжтой. Үүнийг анхааралтай уншина уу.

 1. Вэбсайтын хүртээмж, агуулга

3.1 Хэдийгээр бид Вэбсайтыг ашиглах замаар танд хамгийн сайн үйлчилгээг санал болгохыг зорьж байгаа боловч Вэбсайтыг ашиглах нь тасралтгүй, дамжуулах нь буруу болно гэсэн амлалт өгөхгүй.

3.2 Таны вэбсайт руу нэвтрэх эрхийг үе үе засварлаж, засвар үйлчилгээ хийх, засвар хийх эсвэл шинэ байгууламж, үйлчилгээ нэвтрүүлэхийг хязгаарлаж болно. Бид боломжийн аль болох хурдан үйлчилгээг сэргээхийг хичээх болно.

3.3 Бид вэбсайтын агуулга нь үнэн зөв, / эсвэл сэтгэгдэл эсвэл үзэл бодол нь шударга, үндэслэлтэй гэдгийг баталж хичээдэг боловч ийм тохиолдол үргэлж ийм байх болно гэсэн амлалт өгөхгүй бөгөөд Вэбсайтыг ашиглан олж авсан мэдээллийг бид амлаж чадахгүй байна. нь сэтгэл ханамжтай чанартай, эсвэл ямар нэгэн тодорхой зорилгод тохирсон байх болно.

3.4 Хэрэв танд вэбсайт руу нэвтрэх, ашиглахад алдаа гарвал, мөн Вэбсайт нь ямар нэгэн алдаатай гэж бодож байвал Вэбсайт дээрх санал хүсэлт холбоосыг ашиглан бидэнд мэдэгдэнэ үү. Бид энэ талаар боломжтой болмогц асуудлыг авч үзэх болно. Байна.

 1. Гуравдагч талын вэбсайт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

4.1 вэбсайт нь танд хялбар байх үүднээс гуравдагч этгээдийн вэбсайтуудын холбоосыг агуулдаг. Бид гуравдагч этгээдийн вэбсайтыг эсвэл тэдгээр дээр зарагдсан бараа, үйлчилгээг шалгаж үздэггүй. Бид гуравдагч этгээдийн вэбсайтууд эсвэл тэдгээр дээр зарагдсан аливаа бараа, үйлчилгээнүүдийн агуулгыг дэмждэггүй. Гуравдагч этгээдийн вэбсайтыг эрсдэлд оруулж байна. Та Вэбсайтаар дамжуулан ашигладаг аливаа гуравдагч этгээдийн нууцлалын бодлогыг багтаасан бүх нөхцлийг сайтар шалгаж үзэх хэрэгтэй.

4.2 нь Вэбсайтаар дамжуулан оруулсан гуравдагч этгээдийн зохион байгуулсан аливаа тэмцээнд бид ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. Таны оруулга нь болзол, болзол, түүний дотор нууцлалын бодлогыг дагаж мөрдөх ба гуравдагч этгээд өрсөлдөөнөөс гарч буй бүх асуулт, шагналын болон бусад шагналын хариуцлагыг хүлээнэ.

Вэбсайтын 4.3 хэсэг нь Вэбсайтад оруулсан материалын үнэн зөв, бүрэн бүтэн, үнэн бөгөөд төөрөгдүүлэхгүй байх, холбогдох бүх хууль тогтоомж, кодтой нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах үүрэгтэй гуравдагч этгээдийн зар сурталчилгаа, ивээн тэтгэлтийг агуулж болно. Эдгээр гуравдагч талын материал буруу, дутуу, үнэн зөв биш, төөрөгдүүлсэн, холбогдох хууль тогтоомж, кодуудад нийцээгүй тохиолдолд бид танд хариуцлага хүлээхгүй.

4.4 Бид гуравдагч этгээдийн вэбсайт эсвэл үйлчилгээний агуулга, нууцлалын бодлого, үйл ажиллагааг хянадаггүй, хариуцахгүй. Та үүнийг хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байгаа болно World Tourism Portal ийм агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбогдсон, эсхүл түүнтэй холбогдох вэб сайт, үйлчилгээнд ашиглах буюу хамааралтай холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдалд шууд болон шууд бусаар хариуцлага хүлээхгүй.

4.5 Бид Amazon-ийн хамтрагч бөгөөд иймд тохирсон худалдан авалтаас комиссын хураамж авах боломжтой. Бид Amazon вэбсайтад жагсаасан бүтээгдэхүүнтэй ямар ч холбоогүй бөгөөд тэдний сайтыг ашиглахаас, аливаа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авснаас үүссэн бүх асуудалд хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг анхаарна уу. Та манай сайтаар дамжуулан тэдний үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашигласнаар та энэ нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч байгаа болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг уншина уу Амазоны бодлогын мэдэгдэл & Амазоны хэрэглээний нөхцөл.

 1. Оюуны өмч

5.1 Вэбсайт дээрх бүх агуулга (үүнд ямар ч нэр, лого, худалдааны тэмдэг, зураг, маягт, хуудасны зохион байгуулалт, текст оруулаад) нь бидний өмч буюу зохих тохиолдолд зар сурталчилгаа, ивээн тэтгэгч, вэбсайт бүхий гуравдагч этгээдийн өмч юм. , үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүнийг Вэбсайтад ашиглах буюу ашиглах боломжтой.

5.2 бол бид Вэбсайтад ашигладаг бүх програмын онцгой эзэмшигчид бөгөөд Вэбсайт дээрх бүх агуулгын эмхэтгэлийн онцгой эзэмшигч юм.

5.3 Дээрх нөхцөлд зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд та Вэбсайтын агуулгыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн (ямар ч нэр, лого, худалдааны тэмдэг, зураг, хэлбэр, хуудаснаас хасч (эсвэл ямар ч аргаар) гаргаж болохгүй. байрлал, текст) -ийг манай бичгээр гаргасан бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр зөвшөөрнө.

Эдгээр хэрэглээний нөхцөл, бараа бүтээгдэхүүн борлуулах бидний нөхцөлийг бүрдүүлэх нөхцөлүүд. Доорх догол мөрүүдэд "Нөхцөлүүд" гэсэн үг нь ашиглалтын нөхцөл ба бараа зарах нөхцөлийн аль алинд нь хамаарна.

 1. Бидний хариуцлага

6.1 Хэрэв бид Нөхцлийг зөрчиж байгаа бол бид таны вэбсайтыг ашиглах үед эсвэл хоёулангийнх нь хувьд урьдчилан тооцохоор хүлээгдэж буй үр дагаварт хүргэхийн тулд зөвхөн таны хохирлыг хариуцах болно. та бүхэнд бараа бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах чиглэлийг бүрдүүлсэн. Ямар ч тохиолдолд бидний хариуцлага нь бизнесийн алдагдалд (үүнд хязгаарлалтгүйгээр, алдагдал, гэрээ, орлого, ашиг, хүлээгдэж буй хадгаламж, шаардлагагүй зардал, гудвилл, өгөгдөл гэх мэт), эсвэл урьдчилан харах боломжгүй үндэслэлгүй эсвэл шууд бус алдагдалд хамаарахгүй. та Вэбсайтыг ашиглаж эхлэх эсвэл бараа бүтээгдэхүүнээ зарах гэрээ байгуулах үед бид хоёулаа хоёулаа хоёулаа.

6.2 Нөхцөл байдалд юу ч үл хамаарах нь бидний хайхрамжгүй байдал, ёс бус үйлдлээс эсвэл болгоомжгүй үйлдлээс болж амь насаа алдах эсвэл хүний ​​амь нас хохироох хариуцлагыг хязгаарладаггүй.

6.3 Та Нөхцлийг зөрчсөний улмаас бидний алдагдал болон зардлын талаар та бидний өмнө хариуцах болно.

 1. Олон улсын хэрэглээ

7.1. Вэбсайт дээрх материалыг ашиглахад тохиромжтой, ашиглах боломжтой гэж амлаж, вэбсайтад агуулга нь хууль бус эсвэл хууль бус хориотой байдаг. Хэрэв та Европын Холбооноос гадуур байршлаас Вэбсайт руу орохыг сонгосон бол өөрийн санаачилгаар үүнийг хийдэг бөгөөд орон нутгийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

 1. Бидний хяналтаас гадуур үйл явдлууд

8.1 Хэрэв ийм саатал эсвэл бүтэлгүйтэл нь бидний боломжийн хяналтаас гадуурх нөхцөл байдлаас үүдэлтэй бол нөхцөл байдалд хүлээгдэж буй аливаа хариуцлага хүлээхгүй байх, хүлээхгүй болно. Энэ нь таны хууль ёсны эрхэд нөлөөлөхгүй.

 1. Бидний хяналтаас гадуур үйл явдлууд

9.1 Энэхүү нөхцөлийн дагуу таны эрх, үүрэг хувийнх бөгөөд та ийм эрх, үүргийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх, өөр хэлбэрээр шилжүүлэх эрхгүй. Таны эрх, үүргийг шилжүүлэх, өөр хэлбэрээр шилжүүлэхийг гуйсан гуравдагч этгээд бидний эсрэг ямар ч албадлагын эрхтэй байх болно.

 1. Зорчих

10.1 Хэрэв та энэхүү Нөхцлийг зөрчиж байгаа бөгөөд бид зөрчлийг үл тоомсорловол та Нөхцлийг зөрчвөл бусад нөхцөлд бид өөрсдийн эрх болон нөхөн төлбөр ашиглах эрхтэй болно.

 1. Дараалал

11.1 Нөхцөлүүдийн аль нэг нь хүчин төгөлдөр бус, хүчин төгөлдөр бус эсвэл бусад шалтгаанаар хүчингүй болсон гэж үзвэл энэ нөхцөл нь цуцлагдах бөгөөд үлдсэн нөхцлийн хүчин төгөлдөр байдал, дагаж мөрдөх байдалд нөлөөлөхгүй.

 1. Нэмэлт өөрчлөлт

12.1 Бид Нөхцөлүүдэд дурдсан, эсвэл Нөхцөлийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн ашигладаг Вебсайт, Нөхцөлүүд болон бусад бүх нөхцөл, бодлогуудад өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Энэ нь Вэбсайт, Нөхцөлүүд, Бодлого болон бусад нөхцөлүүд Вэбсайтыг хамгийн сүүлд ашигласнаас хойш өөрчлөгдсөн байж магадгүй гэсэн үг юм. Таны Вэбсайтыг ашиглахдаа тухайн вэбсайтыг ашиглахдаа хүчин төгөлдөр байгаа Нөхцөл, бодлого, бусад нөхцөл байдалд хамаарна. Хэрэв та эдгээр өөрчлөлтийг хүлээж авахгүй бол Вэбсайтыг үргэлжлүүлэн ашиглах ёсгүй.

 1. Холбогдох хууль, харьяалал

13.1 Нөхцөлүүд нь Киприйн хууль тогтоомжоор зохицуулагдах бөгөөд уг нөхцлийн дагуу үүссэн аливаа маргааныг Киприйн шүүхүүд онцгой харьяалалтай болно.

13.2 Энэхүү засварууд хүчин төгөлдөр болсны дараа манай Үйлчилгээнд нэвтрэх эсвэл ашиглах эрхийг үргэлжлүүлэн олгосноор та хянагдсан нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Хэрэв та шинэ нөхцлийг зөвшөөрөхгүй бол уг үйлчилгээг ашиглахаа зогсооно уу.

Disclaimer

Үйлчилгээгээ ашиглах нь таны ганц эрсдэл болно. Үйлчилгээ нь "AS IS" ба "AS AVAILABLE" суурь дээр суурилагдсан. Үйлчилгээ нь худалдаалах, худалдан авах чадварыг илэрхийлэх баталгаа, тодорхой зорилготой, зөрчилдөхгүй байх, гүйцэтгэлийн явцын баталгаа гэх мэт бүх төрлийн баталгаагаар илэрхийлэгдэх баталгаа байхгүй.